Aase Due

Socialdemokrat med hjertet

Jeg er gift med Frank og vi bor på skønne Reersø. Vi har 4 voksne børn og 6 børnebørn.  Jeg er vokset op i en socialdemokratisk familie og har lært hvorfor det er vigtigt at være socialdemokrat.

Det handler især om at sikre retfærdighed og om at hjælpe andre. Jeg har derfor også valgt det humanistiske i min uddannelse og arbejder som hjemmesygeplejerske i kommunen.  

Et alsidigt og dejligt arbejde jeg trives med. Jeg ønsker fortsat at engagere mig ved aktivt at arbejde for alle i HELE Kalundborg kommune. 

Stiller op til kommunalvalget i Kalundborg hvor jeg er nr. 9 på listen.

Det sociale liv

I forhold til det politiske, er jeg socialdemokrat af hele mit hjerte, fordi det sociale er så vigtigt.

Jeg vil kæmpe for bedre levevilkår med det sociale og retfærdige for øje. Det handler især om at sikre retfærdighed, så alle skal have en chance her i livet til det bedste liv.

Lydhørhed: Vigtigt at lytte før der besluttes.

Det er utrolig vigtigt at lytte til borgerne og tage de høringssvar, vi får retur seriøst til genovervejelse, inden beslutningerne tages.

Jeg vil fortsat være meget lydhør overfor borgernes ønsker, problemer og udfordringer, hvilket er det vigtigste for bedre trivsel.

Sæt medarbejderne fri.

Ældre og sundhedsområdet

På ældre og sundhedsområdet har jeg ønsker om, at vi skal sætte medarbejderne langt mere fri end de er i dag for at give de ansatte bedre arbejds vilkår med tillid og de ældre den bedst mulige hjælp.

Der skal ikke være tidsregistrering. Det har nogle kommuner fjernet, hvorfor så ikke gøre det i vores. ? Forbedre trivsel for vores sosu’er, så vi får mindre sygefravær og flere på arbejde.

Til glæde for både de ansatte, samt for de syge og ældre, skal det kunne lade sig gøre at der ikke kommer alt for mange forskellige personer ind i hjemmene.

Et team på færre personer må være at foretrække.

Det er IKKE tilfredsstillende hos nogle af parterne.

For de ansatte tager det længere tid og opgaverne udføres ikke efter den rette forståelse, da de først skal sætte sig ind i behovene.

Nedtrykthed og utryghed opleves desværre hos de ældre, når der ustandseligt kommer nye ind.

Tilbud med Øget dansk undervisning til de ansatte, for at lette forståelsen.

Rehabilitering ønskes.

Jeg vil så gerne få mennesker der er ramt af sygdom tilbage til så normalt et liv igen.

Træning mangler i den grad ude i hjemmene.

Og der er ikke nok træning på vores aflastnings center.

Jeg vil afhjælpe ensomhed.  Enlig, men ikke ensom og alene.

Kultur er liv.
Liv er kultur.

Kulturlivet skal opprioriteres :

Gennem de sidste 3 år er jeg glad over, at kulturens mangfoldigheder er kommet højere op på dagsordenen.   

Vi har fået et mindre løft på kultur området. Her er så meget mere vi kan, for at blive mere attraktive og netop fordi det kulturelle understøtter det sociale.

Det beviser, at der fortsat er rigtig meget vi kan gøre bedre og udvikle til gavn for alle.

Jeg kom ind i kultur og fritidsudvalget i denne valgperiode. hvilket jeg har været glad for, idet det også er min store interesse, da netop det kulturelle er så vigtigt for at engagere, inspirere, skabe fælles skaber og hindre ensomhed.

For børn især er det med til at skabe trivsel og dannelse.

Et rigt og spændende Kulturliv vil tiltrække nye tilflyttere.

Fyrtårne : Vi skal tænke større.

I centrum ønskes et attraktivt kulturhus, et tidssvarende større hoved bibliotek,

Forbedre og skabe liv ved middelalderbyen, så det bliver et trækplaster.

Forbedre Munkesøen til attraktiv sport og fritids aktiviteter, gerne med nyt eks. En skøjtebane.

Corona har også vist, at vi har brug for meget mere udendørs attraktive aktiviteter.  

I landdistrikt udvalget venter vi og håber vi på den kommende Nabo Go app, kunne hjælpe til mere samkørsel.

Vi skal fortsat prioritere Cykel stier højt. Her bør prioriteres, cykle stier først og fremmest etableres til skoler også ved landdistrikterne.

Der er ikke et område, vi ikke kan gøre mere ved, så hvis jeg bliver valgt, så vil jeg engagere mig alt det jeg kan uanset hvilket udvalg, jeg kommer i.

Jeg tager gerne 4 år mere og med disse ord håber jeg at få din stemme.

Stem på en sygeplejerske med stor fokus på menneskets trivsel.